NYHEDER 2023

Gå tilbage til Nyheder gennem året eller gå til 2022

20. november 2023
Som tiden dog går. I alt 7 kalve tæller vores "D"-årgang. Heraf kun en enkelt kviekalv.
Vi har solgt en enkelt tyr fra sidste år til levebrug og pr. d.d. fået slagtet de 2 store stude og 2 tyre.
Ampul har afsluttet årets arbejde og er nu taget hjem fra skoven sammen med 4 af sine sønner. De 2 sidste tyrekalve har gået herhjemme hele sommeren med deres mødre, som ikke skulle løbes igen.

Nu har vi så 6 ammekøer gående i Grønnevad og 3 stude går oppe på Borgedalssletten i Rø Plantage. Så må vi se, hvor længe de skal blive ude i naturplejen. Indtil videre er der godt med græs alle steder.


17. januar 2023

Selv om Ampul gik med køerne hele vinteren sidste år, hvor de 3 sortbeltede kælvede i februar, så lod kalvene vente lidt på sig, så først denne dag kom årets første kalv til verden. En rigtig flot sortbelted tyrekalv: Munkhøjs Darwin. Hans mor, Horst Ilona, havde meget fornuftigt lagt sig inde i en af rundbuehallerne, så han lå tørt og godt.

Efterfølgende flyttede Per Ampul over til de 2 store stude og de 3 små tyre fra sidste sommer. Så kan han gå der og hygge sig, indtil han skal i skoven med sine koner.

28. februar 2023
Om morgenen kom den næste kalv. Denne gang en sortbelted kviekalv, som fik navnet Munkhøjs Darling. Horst Ilma havde kælvet udenfor, og Per bar kalven ind i rundbuehallen, så kalven var beskyttet mod regn og blæst.

1. marts 2023
Nu er det forår, og i dag kælvede Snehvide. Hun fik en tyrekalv, hvid med røde ører og fik navnet Munkhøjs Draco.